Hoe werken wij

Wij werken voor alle mutualiteiten volgens de 3e betalersregeling.

Dit wil zeggen dat wanneer je aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds de verpleegkundige factuur rechtstreeks naar hen wordt verzonden.

Voor alle verpleegkundige zorgen is een voorschrift vereist van jouw huisarts of specialist en een kleefvignet van jouw mutualiteit.

Voor hygiënische zorgen is er geen voorschrift vereist. Hierbij wordt tijdens ons eerste bezoek de zelfredzaamheid beoordeeld volgens de Katzschaal. Via deze weg kan vastgesteld worden welke zorg wenselijk en noodzakelijk is. Wij stellen dit formulier op, je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Hierbij wordt  ook besproken wat het beste tijdstip is voor de zorg, het aantal bezoeken, het nodige materiaal…

Medicatie en wondzorgmateriaal wordt voorzien door de patiënt zelf, wij zorgen voor de rest, zoals bijvoorbeeld naalden en spuiten…

Wij kunnen jou vanuit onze jaren ervaring en deskundigheid advies geven over hulpmiddelen die het dagelijkse leven heel wat makkelijker kunnen maken. Dit kan gaan van groot materiaal, zoals een ziekenhuisbed, rolwagen, tillift… tot kleiner materiaal zoals een rollator, krukken…

Dit aangepaste medisch materiaal kan geleend worden bij jouw mutualiteit.

Het kan soms van groot  belang zijn om andere disciplines en de organisatie ervan in te schakelen, dit steeds in samenspraak met jou en jouw familie.

Voorbeelden hiervan zijn:

– huisarts

– gezins- en bejaardenhulp

– warme maaltijden aan huis

– begeleid wonen

– poetsdienst

– begeleid wonen

– kapster aan huis

– kinesitherapie

– palliatieve zorg

– …

Er wordt steeds in nauwe samenwerking met jouw huisarts  gezorgd voor een optimale en kwaliteitsvolle zorg aan huis. Wij vinden een duidelijke communicatie erg belangrijk, want hierdoor kan de beste verzorging aangeboden worden!

Extra service

Onze patiënten mogen ons als contactpersoon in hun personenalarmsysteem zetten.